Ansökan om avbetalningsplan för anläggningsavgift (VA-lån)

LÄS MER

Har du behov av att dela upp din anläggningsavgift för vatten och avlopp i mindre delbetalningar? Genom denna blankett kan du ansöka om en avbetalningsplan för ditt VA-lån hos NODAVA AB.