Ansökan om reducerad förbrukningsavgift VA Älvdalen

LÄS MER

Bor du i Älvdalen och känner att din nuvarande förbrukningsavgift för vatten och avlopp (VA) inte speglar din faktiska användning? Med denna blankett kan du ansöka om en reducerad förbrukningsavgift hos NODAVA AB.