Anmälan av installation för fettavskiljare

LÄS MER

Om du avser att installera en fettavskiljare, är denna blankett ditt första steg för att informera Nodava AB. Fettavskiljare spelar en avgörande roll i att skydda våra avloppssystem och vattenmiljö från skadliga fetter.