Anmälan om installation av fett- och oljeavskiljare Mora och Orsa

LÄS MER

Har du för avsikt att installera eller göra ändringar i en fett- eller oljeavskiljare? Genom denna blankett kan du informera din kommunens bygglovsgivande förvaltning om detta viktiga steg.