Gemensam behållare med annan fastighet

LÄS MER

Hej! Om du sorterar enligt de anvisningar som finns, och därför får lite avfall att lägga i restavfallet, kan du ha gemensam behållare med någon närboende. Då använder du denna blankett från NODAVA. Tänk på att både du och din granne behöver vara överens om att dela behållare och att ni tillsammans uppfyller NODAVA:s villkor för denna abonnemangsform. Det här abonnemanget gäller för både mat- och restavfall, om man har hämtning av båda. Vi är här för att hjälpa er att göra er avfallshantering så smidig som möjlig!