Gemensam behållare med egen fastighet

LÄS MER

Hej! Har du flera bebyggda fastigheter inom samma kommun och använder alla själv (permanentboende och fritidsboende), så kan du anmäla att du tar mat- och restavfall från fritidsbostaden till ditt permanenta boende. Denna blankett från NODAVA är då lösningen för dig. Se till att du uppfyller NODAVA:s villkor för abonnemangsformen. Vi finns här för att göra din avfallshantering enklare och mer effektiv!