Uppehåll i hämtning av avfall och slam

LÄS MER

Hej! Om du under en period inte använder din fastighet på ett sådant sätt att du behöver hämtning av mat- och restavfall och/eller slam, kan du anmäla att du vill ha uppehåll i hämtning. Denna blankett från NODAVA hjälper dig med det. Det kan vara användbart om du till exempel är bortrest längre tid, genomför renoveringar där du under tiden inte bebor fastigheten, eller om du har andra skäl att pausa tjänsten. Se till att du uppfyller NODAVA:s villkor för uppehåll i hämtning. Vi finns här för att göra din avfallshantering enklare och mer effektiv!