Ansökan om att ansluta till kommunala vatten- och avloppsnätet

LÄS MER

Vill du dra nytta av en stabil och pålitlig vattenkälla? Med denna blankett kan du ansöka om att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet via NODAVA AB.